Flere og flere tyske bilproducenter går ind i elektrisk mobilitet og har planer om fx at omdanne

nogle af deres fabrikker (som VW i Zwickau) til elbil-produktionen for ikke at blive hægtet af ud-
viklingen. Samtidig er der stadig mange bilister, som endnu ikke har haft mulighed for at afprøve

fremtidens teknologi og køretøjer. Andre vil gerne udveksle deres erfaringerne med el-drevne car-
sharing-projekter som “Dörpsmobil” (landsby-delebil). Alt dette resulterer i, at antallet af interes-
serede passagerer fordobles fra år til år i “Tour de Flens”, hvor man helt gratis og uden tilmelding

får mulighed for at køre med i forskellige biler – alt fra Twizy til Tesla – på en meget smuk rute

langs Flensborg Fjord fra Sønderborg til Glücksburg.Turen arrangeres af Artefact (Center for Ved-
varende Energi) i Glücksburg/Lyksborg i fællesskab med Project Zero, Sønderborg Forsyning og

Klimapakt Flensburg.
“Igen i år vil vi indvie nye ladestandere langs ruten og oplyse de medrejsende om fremskridt
vedrørende grænseoverskridende lade- og betalingssystemer”, siger turens arrangør Werner Kiwitt

fra artefact. “På turen – dagen før valget til EU-parlamentet – vil vi gøre opmærksom på, hvor vig-
tigt et samarbejde hen over grænser er, og med hjælp af den Europæiske Union er vi allerede kom-
met langt.”

En af de mange spændende stops på turen vil være ved CITTI-Park i Flensborg. Her deltager biler-
ne i Klimapakt Flensburgs “Elektromobilitätsmarkt”, hvor de sammen med adskillige bilforhand-
lere præsenterer deres nyeste elbiler.

Traditionen tro slutter turen også i år ved Artefact i Glücksburg, et center for vedvarende energi

med 25 års erfaring indenfor faget, som fra i år selv stiller en elbil til rådighed for deres feriegæs-
ter. I artefacts oplevelsespark har de tilmeldte elbil-entusiaster mulighed for at udveksle erfaringer

og synspunkter, mens der nydes en god Flensburger øl og en grillpølse – alt imens bilerne lades op
med sol- og vindenergi.
Yderligere informationer og tilmeldingsblanketten findes på tour-de-Flens.eu.
Med venlig hilsen
Werner Kiwitt, Direktør for “artefact”